Externalizare IT

Externalizarea (outsourcing-ul) IT reprezintă utilizarea serviciilor unei firme specializate pentru activităţile specifice departamentului şi personalului de mentenanţă şi administrare a echipamentelor IT şi constituie soluţia optimă în cazul în care activitatea dumneavoastră de bază nu este legată de domeniul IT sau atunci când este nevoie de un input mare de...

Training-ul utilizatorilor

Training-ul utilizatorilor pentru utilizarea cât mai eficientă a aplicaţiilor comerciale şi a sistemelor de operare, pentru exploatarea la maxim a posibilităţilor acestora prin soluţii de integrare şi ridicarea gradului de conştientizare şi educarea utilizatorilor în ceea ce priveşte securitatea.

Consultanţă la proiectarea infrastructurii IT

Stabilirea soluţiilor pentru infrastructura IT, a configuraţiei potrivite hardware şi software, în funcţie de aplicaţiile care urmează a fi utilizate şi de necesităţile ulterioare de extindere, atât a staţiilor de lucru şi a serverelor cât şi a celorlalte dispozitive de reţea sau periferice.

Stabilirea soluţiior optime la alegerea aplicaţiilor

Estimarea, pe baza domeniului de activitate, a operaţiilor şi a fluxului de lucru, a necesităţilor, caracteristicilor şi funcţionalităţii aplicaţiilor şi sistemelor informatice, stabilirea soluţiilor optime în raport cu costurile, performanţa, şi productivitatea.

Suport în cazul unor probleme de securitate

Restaurarea sistemelor afectate, cu întreruperea minimă a activităţii, atenuarea consecinţelor, recuperarea datelor, analiza şi documentarea minuţioasă a incidentului şi rezolvarea problemelor de securitate care au facilitat incidentul.

Audit pentru evaluarea nivelului de securitate

Evaluarea vulnerabilităţii infrastructurii IT atât faţă de expunerea la programe distructive sau spion în timpul activităţii obişnuite cât şi faţă de intruziuni intenţionate, şi implementarea unor soluţii care să crească securitatea sistemelor.

Soluţii de securitate individuale sau de reţea

Soluţii de securitate pentru staţii de lucru, reţele şi servere începând de la instalarea şi configurarea sistemelor de operare şi a aplicaţiilor pe principii de securitate, instalarea de suite de securitate adaptate fiecărei situaţii, gateway (firewalls, IPS/IDS, etc.), politici stricte faţă de utilizatori.

Integrare aplicaţii şi eficientizarea utilizării

Realizarea de module software intermediare pentru a facilita utilizarea resurselor unei aplicaţii în cadrul unei alte aplicaţii şi interconectarea funcţionalităţii acestora pentru a susţine necesităţile operaţionale şi pentru a eficientiza şi uşura fluxul de lucru.