Blog

Reţele intranet, extranet, interconectare

Reţele private securizate care utilizează instrumente şi aplicaţii similare Internet-ului, în cadrul aceleiaşi sau a mai multor organizaţii partenere pentru desfăşurarea activităţii şi accesul la informaţii şi aplicaţii.

Reţele pentru birouri şi small business

Reţele care cuprind un număr redus de calculatoare, realizate în tipologii simple, peer-to-peer, internet sharing sau client-server pentru utilizare office, controlul accesului la resurse, internet gatway/router dedicat.

Servicii profesionale de mentenanţă

Odată cu creşterea dependabilităţii de sistemele şi infrastructura IT, creşte şi importanţa acestui sector, iar odată cu aceasta şi necesitatea performaţei şi competenţei în acest domeniu. O performanţă şi o compentenţă ridicate, cât şi degrevarea de sarcini care necesită o bună pregătire tehnică ce de multe ori nu este la...

Metode de integrare a aplicaţiilor

Chiar dacă în prezent există aplicaţii de business extinse, în situaţiile practice este necesară utilizarea unor aplicaţii diverse care însă utilizează date sau procese interdependente, iar relaţionarea manuală a acestora este împovărătoare. Apare astfel necesitatea ca aceste aplicaţii să fie integrate şi sincronizate în concordanţă cu particularităţi de utilizare şi...

VPN LAN-to-LAN şi Remote Access cu SoftEther VPN

Reţelele virtuale private reprezintă o componentă de bază în suita de soluţii şi mecanisme care oferă posibilitatea de a păstra confidenţialitatea traficului pe segmentele publice de reţea şi în acelaşi timp de a crea condiţii pentru a se asigura mobilitatea şi flexibilitatea utilizatorilor şi a angajaţilor în condiţii de siguranţă...

Audit de securitate

Are ca scop determinarea vulnerabilităţii faţă de software rău intenţionat (viruşi, programe spion) care reprezintă un risc pentru buna funcţionare a sistemelor informatice şi securitatea datelor, cât şi faţă de intruziuni intenţionate.

Evaluarea sănătăţii sistemelor

În urma acestei evaluări se va realiza un raport care conţine inventarierea întregii infrastructuri IT, a configuraţiilor sistemelor, a componentelor şi a elementelor de reţea, a aplicaţiilor instalate şi a licenţelor aferente. Evaluarea stării şi performanţei sistemelor şi a dispozitivelor de reţea şi periferice, interpretarea erorilor din log-uri şi a...

Utilizarea datelor din tabele SAP în Microsoft Access

O situaţie în care utilizarea a două aplicaţii diferite poate fi integrată cu ajutorul unor module software care să realizeze interacţiunea dintre acestea este utilizarea SAP împreună cu Microsoft Access. Astfel, datele din aplicaţia SAP pot fi accesate şi utilizate în cadrul suitei Office a Microsoft sau a MSSQL.