Utilizarea datelor din tabele SAP în Microsoft Access

O situaţie în care utilizarea a două aplicaţii diferite poate fi integrată cu ajutorul unor module software care să realizeze interacţiunea dintre acestea este utilizarea SAP împreună cu Microsoft Access. Astfel, datele din aplicaţia SAP pot fi accesate şi utilizate în cadrul suitei Office a Microsoft sau a MSSQL.