Evaluarea sănătăţii sistemelor

În urma acestei evaluări se va realiza un raport care conţine inventarierea întregii infrastructuri IT, a configuraţiilor sistemelor, a componentelor şi a elementelor de reţea, a aplicaţiilor instalate şi a licenţelor aferente. Evaluarea stării şi performanţei sistemelor şi a dispozitivelor de reţea şi periferice, interpretarea erorilor din log-uri şi a celor raportate de sisteme, auditul conexiunii la Internet şi a setărilor şi aplicaţiilor aferente (e-mail, etc.), evaluarea securităţii, a protecţiei antivirus şi a copiilor de siguranţă, precum şi recomandări privind problemele imediate şi cele pe termen lung.