Metode de integrare a aplicaţiilor

Chiar dacă în prezent există aplicaţii de business extinse, în situaţiile practice este necesară utilizarea unor aplicaţii diverse care însă utilizează date sau procese interdependente, iar relaţionarea manuală a acestora este împovărătoare. Apare astfel necesitatea ca aceste aplicaţii să fie integrate şi sincronizate în concordanţă cu particularităţi de utilizare şi ale fluxului de lucru mereu diferite. Integrarea acestora se poate realiza la nivel de aplicaţie, când acestea dispun de API-ul necesar sau la nivelul stocării datelor.