Reţele intranet, extranet, interconectare

Reţele private securizate care utilizează instrumente şi aplicaţii similare Internet-ului, în cadrul aceleiaşi sau a mai multor organizaţii partenere pentru desfăşurarea activităţii şi accesul la informaţii şi aplicaţii.